У нашој школи се учи, машта и воли!

Претрага
Close this search box.

Архива

Последње ажурирање: 22.10.2018. у 03:10часова

Опис

Архива јавних набавки објављених пре 31.08.2018. године


Јавна набавка добара бр. 1/2018.-набавка и испорука ужине

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору 

Позив за подношење понуда за електричну енергију 2017. година

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

Јавна набавка услуга – организовање екскурзија и наставе у природи, бр. 5/2017

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Измене

одлука о закључењу оквирног споразумаЈавна набавка добара бр. 4/2017.- набавка и испорука уља за ложење мазут

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Одлука о додели уговораЈавна набавка радова текуће одржавање бр.  3./2017

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

ПрилогЈавна набавка добара бр. 2/2017-рачунарска опрема

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Прилог

Одлука о закључењу уговораЈавна набавка добара бр. 1/2017.-набавка и испорука ужине

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Одлука о закључењу уговораЈавна набавка добара бр. 4/2016.- набавка и испорука уља за ложење мазут

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Измене КД

Конкурсна документација са изменама

Одлука о закључењу уговораЈавна набавка услуга – организовање екскурзија и наставе у природи, бр. 3/2016

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Измене

Одговор на питање

 Позив за подношење понуда за електричну енергију 2016.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Одлука

  

 

Јавна набавка ужине бр. 1/2016 

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Одговор на захтев

  

Јавна набавка добара бр. 6/2015-услуге организовања екскурзија и наставе у природи

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Одлука о закључењу уговора

  

Јавна набавка добара бр. 5/2015- набавка и испорука уља за ложење мазут

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација I

Измењена конкурсна документација II

Одговор на захтев

Одлука о закључењу уговора 

Јавна набавка добара бр. 4/2015

ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин спроводи поступак јавне набавке мале вредности добара – набавка и испорука школског намештаја (столови и столице).

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација


Јавна набавка радова бр. 3/2015

ОШ „Жарко Зрењанин“ спроводи поступак јавне набавке радова – радови на адаптацији и санацији санитарних чворова.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација I за радове

Измењена конкурсна документација II за радове 

Позив за подношење понуда за електричну енергију 

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација


 

Позив за подношење понуда за ужину 20.02.2015.

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 1. екскурзије  (питања )
 2. мазут (питања)

Измењена конкурсна документација за екскурзије и мазут. 

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-423 од 25.11.2014.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 01-424, 25.11.2014. године, ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин упућује:

Позив за подношење понуда за извођење екскурзија и наставе у природиНа основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-433 од 3.12.2014.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 01-434, 3.12.2014. године, ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин упућује:

 Позив за подношење понуда набавка и превоз мазута за 2015 годину

Документи за преузимање

  -