У нашој школи се учи, машта и воли!

Претрага
Close this search box.

Правилник о упису ученика у средњу школу

(„Службени гласник РС”, бр. 23/18 и 30/19)   На основу члана 38. став 11. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17 и 27/18 – др. закон) и члана 19. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19), министар […]