Стрип: Поноћ – рад ученице Лане Церанић, одељење VI-2