РЕЗУЛТАТИ АНКЕТА ЗА УВОЂЕЊЕ ЂАЧКИХ УНИФОРМИ У ШКОЛУ

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТА ЗА УВОЂЕЊЕ ЂАЧКИХ УНИФОРМИ У ШКОЛУ

Јуче је у школи спроведена анкета за увођење ђачких униформи. На  питање  да ли сте за увођење ђачке униформе, 548 наших анкетираних ученика се изјаснило ЗА, а 620 ученика је било  ПРОТИВ увођења ђачких униформи.