У нашој школи се учи, машта и воли!

Претрага
Close this search box.

Расписан наградни конкурс „Дигитални час“ у школској 2018/2019. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује Наградни конкурс за наставнике основних школа „Дигитални час“ у школској 2018/2019. години, чији је циљ подстицање употребе информационих технологија као наставних средстава, односно употреба информационих технологија које су применљиве у настави и уједно усклађене са задацима и циљевима часа.

Наградни конкурс намењен је свим предметним и разредним наставницима основних школа чији је оснивач Република Србија.

Рад треба да садржи:

  • приказ једне наставне јединице чију реализацију прати употреба информационих технологија као наставног средства и
  • приказ активности реализованих током одређеног временског периода где је ИКТ стављен у функцију решавања одређеног, раније уоченог, васпитно-образовног проблема (нпр. дисциплина, мотивација, пажња, одсуство).

Рад може бити сврстан у једну од три групе наставних предмета и то:

  • математика, информатика, рачунарство и техничко образовање (од играчке до рачунара, техничко и информатичко образовање, информатика и рачунарство);
  • друштвене науке, уметност и спорт (српски језик, страни језик, језик националне мањине као матерњи, ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање, верска настава, грађанско васпитање, народна традиција, руке у тесту, лепо писање, матерњи језик/говор са елементима националне културе, шах, историја, свакодневни живот у прошлости; цртање, сликање и вајање, хор и оркестар);
  • природне науке (свет око нас, природа и друштво, откривање света, чувари природе, географија, биологија, хемија, физика).

Пријава за учешће на конкурсу и подношење радова и мултимедијалних материјала врши се на веб страни: http://digitalnicas.mtt.gov.rs почев од 19. септембра 2018. године

Пријава за учешће на Наградном конкурсу мора да буде благовремена, уредна и јасно попуњена.
Рок за подношење радова је 2. октобар 2018.године.

Услови конкурса и информације у вези са његовим спровођењем налазе се у тексту конкурса.