У нашој школи се учи, машта и воли!

Претрага
Close this search box.

План надокнаде пропуштеног

План надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада

Сагласно одлуци Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице (дел. број: 128-61-12/2020-01 од 11.02.2020 године, која је донета по препоруци Покрајинског секретаријата за здравство и Института за јавно здравље Војводине, због епидемије грипа, настава је обустављена у свим установама основног и средњег образовања и васпитања на територији А.П. Војводине у периоду од 12. до 21. фебруара – укупно 7 радних дана.
Истим дописом Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице школа је обавезна да састави план надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада за дати период и да исти достави Покрајинском секретаријату за обазовање, прописе, праву и националне мањине –националне заједнице.
У сарадњи са свим директорима основних и средњих школа на територији Општине Апатин, водећи се релеватним законским одредбама а са циљем да обезбедимо квалитетну надокнаду пропуштеног рада и да не оптеретимо ученике, на Активу директора одржаном 25.02.2020. године донета је одлука да овакав план надокнаде раелизују све школе у Општини Апатин.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице усвоио је предлог Актива директора Општине Апатин и донео одлуку о надокнади пропуштеног образовно-васпитног рада (дел. број: 128-61-73/2020-01 од 26.02.2020 године).
Радна субота 29.02.2020. : ради се по распореду од среде. Часови скраћени на 30 мин.
Прва недеља надокнаде од 03.03 до 06.03.2020. (уторак, среда, четвртак, петак) године: извршиће се надокнада првог часа по редовном дневном распореду часова тако што ће први час трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (електронској форми) као два часа.
Распоред звоњења за прву недељу надокнаде
часови Преподневна смена Послеподневна смена
1. 08:00-09:00 12:45 -13:30
2. 09:05-09:50 13:35–14:20
велики одмор 20 минута
3. 10:10-10:55 14:40-15:25
4. 11:00-11:45 15:30-16:15
5. 11:50-12:35 16:20-17:05
одмор 10 минута
6. 12:45 -13:30
7. 13:35–14:20

Друга недеља надокнаде од 10.03. до 13.03.2020. (уторак, среда, четвртак, петак) године: извршиће се надокнада другог часа по редовном дневном распореду часова тако што ће други час трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (електронској форми) као два часа.

Распоред звоњења за другу недељу надокнаде
часови Преподневна смена Послеподневна смена
1. 08:00-08:45 12:45-13:30
2. 08:50-09:50 13:35-14:20
велики одмор 20 минута
3. 10:10-10:55 14:40-15:25
4. 11:00-11:45 15:30-16:15
5. 11:50-12:35 16:20-17:05
одмор 10 мин
6. 12:45-13:30
7. 13:35-14:20

Трећа недеља надокнаде од 17.03. до 20.03.2020. (уторак, среда, четвртак, петак) године: извршиће се надокнада трећег часа по редовном дневном распореду часова тако што ће трећи час трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (електронској форми) као два часа.
Распоред звоњења за трећа недељу надокнаде
часови Преподневна смена Послеподневна смена
1. 08:00-08:45 12:45-13:30
2. 08:50-09:35 13:35-14:20
велики одмор 20 минута
3. 09:55-10:55 14:40-15:40
4. 11:00-11:45 15:45-16:30
5. 11:50-12:35 16:35-17:20
одмор 10 минута
6. 12:45-13:30
7. 13:35-14:20

Четврта недеља надокнаде од 24.03. до 27.03.2020. (уторак, среда, четвртак, петак) године: извршиће се надокнада четвртог часа по редовном дневном распореду часова тако што ће четврти час трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (електронској форми) као два часа.
Распоред звоњења за четврту недељу надокнаде
часови Преподневна смена Послеподневна смена
1. 08:00-08:45 12:45-13:30
2. 08:50-09:35 13:35-14:20
велики одмор 20 минута
3. 09:55-10:40 14:40-15:25
4. 10:45-11:45 15:30-16:30
5. 11:50-12:35 16:35-17:20
одмор 10 минута
6. 12:45-13:30
7. 13:35-14:20
Пета недеља надокнаде од 31.03. до 03.04.2020. (уторак, среда, четвртак, петак) године: извршиће се надокнада петог часа по редовном дневном распореду часова тако што ће пети час трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (електронској форми) као два часа.
Распоред звоњења за пету недељу надокнаде
часови Преподневна смена Послеподневна смена
1. 08:00-08:45 12:45-13:30
2. 08:50-09:35 13:35-14:20
велики одмор 20 минута
3. 09:55-10:40 14:40-15:25
4. 10:45-11:30 15:30-16:15
5. 11:35-12:35 16:20-17:20
одмор 10 минута
6. 12:45-13:30
7. 13:35-14:20

Шеста недеља надокнаде од 07.04. до 09.04.2020. (уторак, среда, четвртак,) године: извршиће се надокнада шестог часа по редовном дневном распореду часова предметне наставе тако што ће шести час трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (електронској форми) као два часа.
Распоред звоњења за шесту недељу надокнаде
часови Преподневна смена Послеподневна смена
1. 08:00-08:45 12:30-13:30
2. 08:50-09:35 13:35-14:20
велики одмор 20 минута
3. 09:55-10:40 14:40-15:25
4. 10:45-11:30 15:30-16:15
5. 11:35-12:20 16:20-17:05
одмор 10 минута
6. 12:30-13:30
7. 13:35-14:20

Седма недеља надокнаде од 21.04. до 24.04.2020. (уторак, среда, четвртак, петак) године: извршиће се надокнада седмог часа по редовном дневном распореду часова предметне наставе тако што ће шести час трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (електронској форми) као два часа.
Распоред звоњења за шесту недељу надокнаде
часови Преподневна смена Послеподневна смена
1. 08:00-08:45 12:30-13:15
2. 08:50-09:35 13:20-14:20
велики одмор 20 минута
3. 09:55-10:40 14:40-15:25
4. 10:45-11:30 15:30-16:15
5. 11:35-12:20 16:20-17:05
одмор 10 минута
6. 12:30-13:15
7. 13:20-14:20

Петак 10.04.2020. ће се одрадити после распуста у петак 24.04.2020.
Преостали часови тј. два радна дана (четвртак и петак) надокнадиће се сажимањем градива.
Сваки предметни наставник је дужан да до 10.03.2020. изврши сажимање наставног плана и програма према броју часова који има у та преостала два дана – четвртак и петак ( 1 до 2 часа по предмету у зависности од распореда за та два дана). Избор које наставне јединице, њихов број у плану и програму је препуштен самом наставнику и његовој анализи плана и програма. Онај наставник који у та два дана нема час или часове које треба да сажме план сажмања не доставља. План се доставља помоћнику на мејл.

У Апатину, 01.03.2020.