У нашој школи се учи, машта и воли!

Претрага
Close this search box.

Основна школа „Жарко Зрењанин“ из Апатина у пилот пројекту „Улога ученика у заштити животне средине“

Основна школа “Жарко Зрењанин” из Апатина једна је од 29 школа укључених у пилот пројекат “Улога ученика у заштити животне средине”, у оквиру кога ће се кроз едукације и заједничке активности у школама радити на подизању свести о значају заштите животне средине код деце, као и јачању компетенција наставника.

Директорка школе Сања Шијан и наставница биологије Јелена Тадић су у среду, 30.9.2021.године, у Клубу посланика у Београду, присуствовале потписивању протокола о сарадњи на реализацији овог заједничког пројекта између Министарства заштите животне средине и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

-Наша школа је једна, од само 29 школа на територији Републике Србије, која је учесник у овом пилот пројекту. Kритеријуми за одабир школа су утврђени у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине, а на предлог Школске управе, ОШ “Жарко Зрењанин” је ушла у овај пројекат. Припрема за реализацију активности за пилотирање пројекта за представнике 29 јединица локалне самоуправе и основних школа је била у виду едукације путем презентација “Улога ученика у заштити животне средине” која је обухватила припрему и реализацију активности у школи, као и едукацијом на тему “До чистије и лепше животне средине” – рекла нам је директорка Сања Шијан.

Након уводне обуке, што је био први корак у реализацији пројекта, у сарадњи са локалном самоуправом, школа ће саставити план активности на нивоу установе, а рок до кога он мора бити достављен представницима пројектног тима из оба министарства је 8. октобар 2021. године.

Пројектом је предвиђено да школе, имајући у виду узраст ученика, средину у којој се школа налази, као и сложеност садржаја у оквиру еколошке секције, реализују програмске садржаје и активности у оквиру тема, као што су:
Заштита и очување природе;
Одрживи развој и управљање отпадом;
Заштита вода и земљишта;
Заштита ваздуха;
Климатске промене и заштита од нејонизујућег зрачења и буке.

Реализација свих активности на нивоу школе у оквиру пројекта “Улога ученика у заштити животне средине” одвијаће се током еколошке секције којом кординише наставница биологије Јелена Тадић, уз сарадњу наставника и ученика слободних ваннаставних активности предмета Чувари природе, ученика нижих разреда и њихових учитељица као и сарадња Локалне заједнице. Реализација пројекта предвиђена је у периоду од октобра 2021. до априла наредне године.

Kрајњи циљ овог пилот пројекта је да се заштита животне средине интегрише у систем формалног образовања у Србији, како у основним, тако и у средњим школама.