Обавештење за ученике петог разреда

Час одељењског старешине за ученике петог разреда ће бити одржан 31.08.2016. у 17,00 часова (свечана сала)