План јавних набавки и измене плана јавних набавки 2021
Последње ажурирање: 7. 09. 2021. године у 15:37 часова

Опис

1.  Јавна набавка добара бр. 1/2021 – уље за ложење
Портал јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/45732

2. Јавна набавка добара бр. 2/2021 – ужина за ученике
Портал јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/45940

Упишите шта тражите и притисните лупу за претрагу

Shopping Cart