План јавних набавки и измене плана јавних набавки 2021
Последње ажурирање: 2. 12. 2021. године у 19:00 часова

Опис

1.  Јавна набавка добара бр. 1/2021 – уље за ложење
Портал јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/45732

2. Јавна набавка добара бр. 2/2021 – ужина за ученике
Портал јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/45940

3. Јавна набавка добара бр. 3/2021 – електрична енергија
Портал јавних набавки:

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/52175
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/55355

4. Јaвана набавка бр. 4/2021 – екскурзије и настава у природи
Портал јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/55816

Упишите шта тражите и притисните лупу за претрагу

Shopping Cart