Јавне набавке за 2022. годину
Последње ажурирање: 18. 03. 2022. године у 12:34 часова

Опис

План јавних набавки за 2022. годину

Портал јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-ca/8604

 

1. Јавна набавка добара бр. 1/2022 – уље за ложење

Портал јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/74870

Упишите шта тражите и притисните лупу за претрагу

Shopping Cart