У нашој школи се учи, машта и воли!

Претрага
Close this search box.

Јавна набавка добара бр. 2/2020 – набавка рачунарске опреме

Последње ажурирање: 04.08.2020. у 10:08часова

Опис

Врста добара – рачунарска опрема – преносни рачунари (лаптоп), пројектори, пројекционо платно, софтвер и друга опрема за потребе ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин.

Техничке и функционалне карактеристике понуђених добара морају у свему одговарати траженим карактеристикама.
Уз понуду понуђач обавезно прилаже детаљну техничку спецификацију произвођача (произвођачку документацију) за понуђена добра којом потврђује испуњеност захтеваних карактеристика. Достављена техничка документација мора недвосмислено доказивати да понуђена добра у потпуности одговарају минималним техничким захтевима.

Понуђачи су дужни да своје понуде подносе у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“, број 25/13) и Правилника о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара („Службени гласник РС“ бр. 111/15).

Крајњи рок за достављање понуда: 10.07.2020. године – 12,00 часова