II Измене Плана јавних набавки за 2022. годину
Последње ажурирање: 7. 11. 2022. године у 08:00 часова

Опис

Поратал јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-ca/8604

Упишите шта тражите и притисните лупу за претрагу

Shopping Cart