Биологија (општинско такмичње)

VII разред
Михајлов Теодора VII- 2, 1.награда, наставник Јелена Тадић
VIII разред
Стефан Дражић VIII- 5, 1. награда, наставник Јелена Тадић