Аctive Girls

Пројекат Аctive Girls oдржан Огледни час дана 13.12.2019.

“Подршка спортским и физичким активностима девојчице – Аctive Girls” – пројекат који суфинансира Европска унија. Пројекат је реализован у општинама: Апатин, Оџаци, Мали Иђош, Чока, Врбас и Нови Кнежевац. Циљ је да се што већи број девојчица од 7-15 година бави неком физичком и спортском активношћу, првенствено због здравља.