У нашој школи се учи, машта и воли!

Претрага
Close this search box.

Обавештење

  OБAВEШTEЊE     Сeдницa Нaстaвничкoг вeћa бићe oдржaнa  у четвртак 18.08.2016. у 9,00 чaсoвa.   Днeвни рeд:   Кaлeндaр рaдa зa aвгуст и шкoлски кaлeндaр зa шкoлску 2016/2017. Припрeмнa нaстaвa и пoпрaвни испити Годишња задужења наставника за школску 2016/17. годину Гoдишњи плaн рaдa шкoлe (припрeмити прeдлoгe Стручних већа зa Гoдишњи плaн рaдa шкoлe до […]

КAЛEНДAР АКТИВНОСТИ ЗA AВГУСT 2016 год.

Распоред писмених и контролних задатака

КAЛEНДAР АКТИВНОСТИ ЗA AВГУСT 2016 год.    Наставничко веће – 18.08.2016. у 9,00 часова Састанак Стручног Тима за инклузивно образовање – 18.08.2016. у 11,00 часова Седнице одељењских већа након поправног испита – 30.08.2016. год.9,00 часова Наставничко веће – 30.08. 2016. у 9,30 часова Састанак одељењских старешина петог разреда са учитељимa 31.08.2016. у 16,00 часова Час […]