Raspisan nagradni konkurs „Digitalni čas“ u školskoj 2018/2019. godini
Posted in Vesti

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje Nagradni konkurs za nastavnike osnovnih škola „Digitalni čas“ u školskoj 2018/2019. godini, čiji je cilj podsticanje upotrebe informacionih tehnologija kao nastavnih sredstava, odnosno upotreba informacionih tehnologija koje su primenljive u nastavi i ujedno usklađene sa zadacima i ciljevima časa.

Nagradni konkurs namenjen je svim predmetnim i razrednim nastavnicima osnovnih škola čiji je osnivač Republika Srbija.

Rad treba da sadrži:

  • prikaz jedne nastavne jedinice čiju realizaciju prati upotreba informacionih tehnologija kao nastavnog sredstva i
  • prikaz aktivnosti realizovanih tokom određenog vremenskog perioda gde je IKT stavljen u funkciju rešavanja određenog, ranije uočenog, vaspitno-obrazovnog problema (npr. disciplina, motivacija, pažnja, odsustvo).

Rad može biti svrstan u jednu od tri grupe nastavnih predmeta i to:

  • matematika, informatika, računarstvo i tehničko obrazovanje (od igračke do računara, tehničko i informatičko obrazovanje, informatika i računarstvo);
  • društvene nauke, umetnost i sport (srpski jezik, strani jezik, jezik nacionalne manjine kao maternji, likovna kultura, muzička kultura, fizičko vaspitanje, verska nastava, građansko vaspitanje, narodna tradicija, ruke u testu, lepo pisanje, maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture, šah, istorija, svakodnevni život u prošlosti; crtanje, slikanje i vajanje, hor i orkestar);
  • prirodne nauke (svet oko nas, priroda i društvo, otkrivanje sveta, čuvari prirode, geografija, biologija, hemija, fizika).

Prijava za učešće na konkursu i podnošenje radova i multimedijalnih materijala vrši se na veb strani: http://digitalnicas.mtt.gov.rs počev od 19. septembra 2018. godine

Prijava za učešće na Nagradnom konkursu mora da bude blagovremena, uredna i jasno popunjena.
Rok za podnošenje radova je 2. oktobar 2018.godine.

Uslovi konkursa i informacije u vezi sa njegovim sprovođenjem nalaze se u tekstu konkursa.

Upišite šta tražite i pritisnite lupu za pretragu

Shopping Cart